Seksualitet

Seksualitet

  • Intro
  • Video
  • Oppsummering
  • Tips
0% Gjennomført
1 av 4

Foredraget forteller kort om noen utfordringer du kan oppleve med din seksualitet etter hjerneslag, og gir deg eksempler på hvordan du kan mestre utfordringene.

Ingen hjerneslag er like, så alle rådene i foredraget passer nødvendigvis ikke for deg.