Innledning

Kognitive vansker

Etter et hjerneslag, kan måten hjernen oppfatter omverden på endres. Ordet «kognisjon» brukes for å beskrive hvordan vi tenker og handler. For mange slagrammede kan det ta tid å oppdage disse endringene. Endringene kommer veldig brått. Man vil ikke nødvendigvis føle at man er noe annerledes som person enn tidligere. Vanskene varierer utfra hvor i hjernen skaden har oppstått. Vanskegrad avhenger av hvordan man håndterer utfordringene og hvordan det tilrettelegges i hverdagen.

Det er derfor veldig nyttig at man som slagrammet får god informasjon om hva disse
kognitive endringene kan innebære. Ved å erkjenne eventuelle vansker og forstå hva som er annerledes, kan man bedre legge til rette for en hverdag som fungerer.