Dysfagi og svelgevansker

Dysfagi og svelgevansker

  • Intro
  • Video
  • Etter video - Refleksjon del 1
  • Etter video - Refleksjon del 2
0% Gjennomført
1 av 4

Å svelge er en av de mest komplekse oppgavene vi gjør i løpet av dagen, men som vi aldri tenker over. 

Dysfagi betyr svelgevansker og kan innebærer forskjellige vansker i ulike faser av svelget vårt. Problemene kan være medfødte eller som et resultat av sykdom eller skade. Dysfagi er en svært vanlig følgevanske ved flere hjernesykdommer og skader. Resultatet er at svelget ikke fungerer som det burde og å ta til seg næring gjennom munnen kan være mer risikabelt eller vanskeligere enn hva som er normalt. 

Alle kan oppleve å svelge feil på et eller annet tidspunkt uten at dette betyr at man har en svelgevanske, men om man opplever at man til stadig har feilsvelg eller at svelget ikke fungerer som det skal er det viktig at du oppsøker hjelp. 

Opplever du at svelget ditt ikke fungerer som det skal er det viktig at du prater med lege, får en instrumentell vurdering på sykehus og eventuell oppfølging hos fagpersoner med kompetanse på svelg. Siden svelget er noe av det viktigste