Fatigue

Fatigue

  • Intro
  • Video
  • Hva er fatigue?
  • Kan jeg bli kvitt fatigue?
0% Gjennomført
1 av 4

«Fatigue er en vanlig utfordring etter hjerneslag, og innebærer økt slitenhet, utmattelse eller redusert kapasitet for aktivitet. Opplevelsen av å mangle energi og overskudd setter ofte begrensninger for hvordan livet kan leves etter hjerneslag, og kan for mange ha en negativ påvirkning på både livskvalitet og evne til å fungere i arbeid og hverdag.

Fatigue påvirker og påvirkes av forskjellige forhold hos forskjellige folk, og det finnes derfor ingen allmenngyldig oppskrift for hvordan man behandler eller håndterer fatigue. Søvnvansker, kognitive vansker, psykisk helse, samtidige sykdommer og sosiale forhold kan i ulik grad forsterke fatigue, og det å finne ut av hvilke faktorer som bidrar mest til akkurat din fatigue, kan være en tidkrevende og anstrengende prosess i seg selv. 

I denne modulen vil det gjennomgås informasjon om hva fatigue er, samt nøkkelpunkter som av erfaring kan være viktige for å gjenoppnå en opplevelse av kontroll over sin hverdag til tross for de begrensningene som fatigue medfører.