Afasi og apraksi

Afasi og apraksi

 • Intro
 • Video
 • Spørsmål 1-4
 • Spørsmål 5-8
0% Gjennomført
1 av 4

 1. Hva er afasi?
 2. Hva er flytende afasi?
 3. Hva er ikke-flytende afasi?
 4. Hva er taleapraksi? 
 5. Hva kan gjøre det lettere for deg med taleapraksi?
 6. Hvor ofte og hvor mye språktrening bør du få?
 7. Hvilke rettigheter har voksne med behov for logoped?
 8. Hva kan du med afasi eller taleapraksi gjøre selv?