Lydømfintlighet

Lydømfintlighet

  • Intro
  • Video
  • Spørsmål 1-4
  • Spørsmål 5-8
0% Gjennomført
1 av 4

Så mange som 17% av den voksne befolkningen får nedsatt lydtoleranse. Mange som har hatt hjerneslag er også i denne kategorien.

Nedsatt lydtoleranse rammer også mange andre pasientgrupper.

Noen typer lydintoleranse er hyperacusis, misofoni og fonofobi.

Hyperacusis er en generell nedsatt lydintoleranse. Pasienten blir sliten av lyder og kan i noen tilfeller også oppleve smerter i øret. Alle lyder får førsteplassen og det er vanskelig å fokusere.

Misofoni er en lydintoleranse hvor spesifikke lyder, ofte fra andre mennesker, skaper irritasjon eller sinne. 

Fonofobi er når en person opplever sterk skepsis eller frykt for situasjoner hvor lyd kan bli vanskelig. Dette kan medføre isolasjon.

Andre lyder kan oppleves som ekkolyd. 

Mange med nedsatt lydintoleranse opplever ensomhet rundt sin tilstand.

Med kunnskap om hjernen er det enklere å forstå hva lydintoleranse er. I videoen gjennomgås dette.

Det er hjelp å få. Med veiledning og riktige verktøy kan stressreaksjonene knyttet til lyd bli borte igjen. 

For helsepersonell og pårørende: Du er viktig her. Lær om dette, slik at du kan møte pasienten med åpenhet og trygghet. Å møtes med ro, empati, respekt og forståelse er veldig godt for mennesker som strever med dette.

Spesialisthelsetjenesten kan henvise til audiopedagog. Helfo dekker per i dag all behandling for nedsatt lydintoleranse hos audiopedagog.

Fra 01.01.22 kom det en lovendring. Det betyr at fastleger og andre førstelinjeleger kan henvise til audiopedagog. Henvisning må ikke komme fra spesialisthelsetjenesten.

Forskriften: https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2021-12-17-3709