Seksualitet for pårørende/partnere

Seksualitet for pårørende/partnere

  • Intro
  • Video
  • Oppsummering
  • Tips
0% Gjennomført
1 av 4

Hjerneslag kan ha forandret både kroppen og følelsene til din partner, og dette kan påvirke seksualiteten til din partner. Din seksualitet blir også påvirket av dette, og sammen må dere utforske hverandre på nytt. Foredraget nevner noen utfordringer og gir deg råd, som forhåpentlig er inspirerende.