Innledning

Psykisk helse

Hjerneslag kan føre til forandringer som andre ikke kan se utenfra. Det kan være på grunn av skaden slaget har påført hjernen, eller en reaksjon på den livssituasjonen du har kommet i.

Å dele triste tanker og følelser er naturlig og sunt for den psykiske helsen vår. Det kan være lurt å dele det vi opplever med familie, venner, andre hjerneslagrammede eller helsepersonell. Det er ikke uvanlig at den som har overlevd et slag, eller deres nærmeste pårørende, utvikler en depresjon

Profesjonell behandling spesialist/psykolog kan hjelpe deg på veien videre.