Tannhelse

Tannhelse

  • Intro
  • Video
  • Etter video - Gode råd for tannhelse
  • Etter video - Tannbehandling
0% Gjennomført
1 av 4

Slagrammede opplever ofte problemer med tannhelsen som følge av lammelser i ansikt, munn og tunge samt redusert førlighet i munnhule og svelg. Dette kan påvirke evnen til å vedlikeholde renhold i munnhulen. I tillegg kan det være vanskelig å bruke spisebestikk og tannbørste på grunn av redusert førlighet i armer og hender. Muligheten til å vedlikeholde god tannhygiene påvirkes, og dermed tannstatusen som sådan. 

Slagrammede beskriver de praktiske vanskene på ulike måter. Under måltidene kan den slagrammede ha problemer med å svelge, gape og bite av maten og tygge. Tungen virker ikke som før. Mange sier også at protesen ikke passer eller sitter som før, slik at de bruker lengre tid på måltidene. 

Noen forteller også at det kan være en utfordring å håndtere maten som ligger på tallerkenen på grunn av for eksempel redusert håndfunksjon, synsvansker, vansker med forståelse av redskapsbruk. Den sosiale opplevelsen gjennom et måltid blir ikke som før. 

Svelgevansker påvirker også livskvaliteten. Her er det gjerne avgjørende hvilken konsistens maten har.