Synsvansker og lysømfintlighet

Synsvansker og lysømfintlighet

  • Intro
  • Video
  • Spørsmål del 1
  • Spørsmål del 2
  • Spørsmål del 3
0% Gjennomført
1 av 5

Synsproblemer er vanlig etter hjerneslag. Over 60% får endringer i synet. I Norge betyr det over 7000 personer i året. Likevel er det lite oppmerksomhet og kompetanse om synsproblem og hjerneslag. En stor utfordring er at synsproblem kan være vanskelig å oppdage selv, av pårørende eller helsepersonell. Det er derfor viktig at alle får undersøkt synet etter hjerneslag. En enkel synskartlegging kan gjøres tidlig, allerede på sykehuset. En mer fullstendig synsundersøkelse, og optimalisering av synet, kan gjøres hos optiker eller øyelege. 

De vanligste synsproblemene som oppstår er utfordringer med skarpsynet og sentralsynet, samstyring av øynene, eller at deler av synsfeltet blir borte på ett eller begge øyne. Mange får også redusert oppmerksomhet (neglekt), økt lyssensitivitet, eller tørre øyne. Dette kan merkes ved at det er vanskeligere å lese eller se TV, en blir mer ustø og mister balansen, søler lett når en heller i et glass eller kopp, eller at en bare blir mer sliten.

Den gode nyheten er at mye kan hjelpes med optimal brille, bedre lys, og synsråd og tverrfaglig synsrehabilitering. Det hjelper for eksempel å lære seg trene seg på teknikker som kan kompensere for synsproblemet, og hverdagen blir enklere med god informasjon og råd om eget syn. 

I tillegg kan et plutselig synsproblem være tegn på hjerneslag. For ikke å forsinke livsviktig behandling bør «SE» inn i huskeregelen: «Plutselig problem med prate, smile, løfte, SE -da må du ringe 1-1-3!».