Neglekt

Neglekt

  • Intro
  • Video
  • Refleksjonsspørmål
0% Gjennomført
1 av 3

Neglekt betyr redusert oppmerksomhet mot den ene siden. Det kan enten være den ene siden av det man ser omkring seg (synsneglekt), eller den ene siden av egen kropp, eller begge deler. Det er mest vanlig å ha neglekt mot venstre.

Neglekt har størst betydning når personen får flere inntrykk på en gang. Hvis personen med venstresidig synsneglekt får et kraftig synsinntrykk fra venstre side av synsfeltet og ikke så mange andre synsinntrykk, så ser antakelig personen det. Men hvis personen får synsinntrykk fra begge sider på en gang, så har vedkommende lettere for å overse det som kommer fra venstre side.

Personer med neglekt opplever vanligvis ikke dette symptomet særlig sterkt. Men det kan få veldig mange praktiske konsekvenser ved at det kan bli vanskelig å kle på seg, lage mat, oppdage hvor man har lagt ting osv.