Kognitive utfordringer

Kognitive utfordringer

  • Intro
  • Video
  • Generelle utfordringer
  • Spesielle utfordringer
  • Spørsmål 1- 4
  • Spørsmål 5 - 8
  • Spørsmål 9 -11
0% Gjennomført
1 av 7

Hjerneslag kan endre evnen til å oppfatte omverdenen, tenke, forstå, lære, huske og føle. Dette kalles «kognitive» evner. Kognitive vansker etter slag kommer veldig brått, men for mange kan det ta tid å oppdage at noe er annerledes. Forandringene varierer med hvor stort slaget har vært og hvilke områder i hjernen som er skadet. Vanligvis blir de kognitive evnene bedre igjen, men de blir sjelden helt som før.

Utfordringene i hverdagen avhenger også av hvordan de blir håndtert og hvordan det tilrettelegges for å fungere best mulig. Det er derfor nyttig for slagrammede å få god informasjon om hva kognitive endringer etter hjerneslag kan innebære. Når man forstår hva som er annerledes, er det lettere å legge til rette slik at hverdagen fungerer.